הצהרת נגישות

חנות רעננה אחוזה 108 רעננה

מספר: 09-8828066
 
כניסה נגישה
מעברים רחבים
דלפק נגיש בגובה של 110 ס”מ בלי מכשיר שמע לשמיעה
שילוט זיהוי והכוונה בעסק
עזרה על ידי הצוות

חנות פתח תקווה חובבי ציון 33 פתח תקווה

מספר: 03-9315161

כניסה נגישה
מעברים רחבים
דלפק נגיש בגובה של 110 ס”מ בלי מכשיר שמע לשמיעה
שילוט זיהוי והכוונה בעסק
עזרה על ידי הצוות

בקשה לשאלות של נגישות ניתן לפנות למתן במספר 054-3332470 רכז נגישות של הרשת.

הצהרת נגישות
 • אתר האינטרנט עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.
 • התאמות הנגישות בוצעו עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
 • האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
 • לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 • תפריט נגישות 
 • התאמה לניווט מקלדת- מתן אפשרות לניווט ע”י מקלדת
 • התאמה לקורא מסך – התאמת האתר עבור טכנולוגיות מסייעות כגון NVDA , JAWS
 • חסימת הבהובים – עצירת אלמנטים נעים חסימת הבהובים
 • הגדלת פונט האתר ל-4 גדלים שונים
 • התאמות ניגודיות – שינוי ניגודיות צבעי האתר
 • התאמת האתר לעיוורי צבעים
 • שינוי הפונט לקריא יותר
 • הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן
 • הגדלת התצוגה לכ-200%
 • הדגשת קישורים באתר
 • הדגשת כותרות באתר
 • הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות
 • הצהרת נגישות
 • שליחת משוב נגישות